ἀ̄ργός 2

ἀ̄ργός 2.
Grammatical information: adj.
Meaning: `idle, lazy' (Hdt.).
Origin: GR [a formation built with Greek elements]
Etymology: Contraction of ἀ-(Ϝ)εργός (Il.), with α privativum and (Ϝ)έργον.
Page in Frisk: 1,133

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ARGI — urbs Italiae, apud Servium; Non una est Argos: fuit enim et in Italia, quam Diomedes condidit: quae primo Argi, post Argyrippa, post Arpi dicta est. Nempe primo Α῎ργος Ι῞ππιον est appellata; sed Aeoles pro Α῎ργος dicebant Α῎ρβος unde Arpos Latini …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ἀργός — 1 shining masc nom sg ἀ̱ργός , ἀργός 2 not working the ground masc nom sg ἀ̱ργός , ἀργός 2 not working the ground masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ликург — (Licurgus, Λυχου̃ργος). 1) Царь эдонов во Фракии, препятствовавший поклонению Дионису и за это подвергшийся безумию, а затем и смерти. 2) Знаменитый законодатель Спарты, живший около 825 г. до Р.Х. 3) Афинский оратор, современник Демосфена.… …   Энциклопедия мифологии

 • АРГОНАВТЫ —    • Argonautae,          Άργοναυ̃ται, герои, совершившие поход на корабле Арго. Фрикс (см. Athamas, Афамант), дружелюбно принятый в Айе царем чародеем Айетом, сыном Гелия и Персеиды, супругом океаниды Идийи, братом волшебницы Цирцеи, принес в… …   Реальный словарь классических древностей

 • СЕРЕБРО —    • Argentum,          (αργυρoς, ср. αργός мерцающий, αργα̃ς белый металл), обозначает серебряную руду в самом обширном смысле (ср. Plin. 33, 6, 95 слл), как в сыром виде, так и в поделках, и в монете. С. в виде необработанной массы… …   Реальный словарь классических древностей

 • ЛИКУРГ —    • Lycurgus,          Λυκου̃ργος,        1. сын Дрианта, см. Dionysus, Дионис, 3;        2. сын Алея и Неэры, брат Кефея и Авги, отец Анкея, Епоха, Амфидаманта и Яса, аркадского царя. Он убил Ареифоя (см. Ареифой). Нот, Il. 7, 142;        3.… …   Реальный словарь классических древностей

 • МАЛИТИОССКИЙ ЛЕС —    • Malitiōsa silva,          η̉ ύλη καλουμένη κακου̃ργος, лес в сабинской области, названный так вследствие происходивших в нем грабежей. Здесь Тулл Гостилий сражался с сабинянами. Liv. 1, 30 …   Реальный словарь классических древностей

 • ADRASTUS — I. ADRASTUS Gorgii fil. dum Athim Croesi filium suae fidei creditum, in venatione, aprilocô percussisset, selsuper eiusdem tumulum confodit. Herodot. l. 1. II. ADRASTUS Percosii fil. de quo vide in dictione Percosius. III. ADRASTUS Philosophus,… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • AGENOR — I. AGENOR Antenoris fil. Homer. Il. 21. v. 579. Ω῾ς Α᾿ντην´ορος ις̔῾ὸς ἀγαυοῦ δῖος Α᾿γην´ωρ Οὐκ ἔθελεν φδ᾿γειν πρὶν πειρήσαιτ᾿ Α᾿χιλῆος. II. AGENOR Mitylenaeus, de Musicâ scripsit, teste Aristoxenô l. 2. Musices. Incertae aetatis. Vide Voss. de… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ARGUS — I. ARGUS Arestoris fil. unde Arestorides Ovidio dicitur, Met. l. 1. v. 624. Donec Arestoride servandam tradidit Argo. Apollodorus, l. 2. de Argo, ὅν Α᾿σκληπιάδης μὲν Α᾿ρέςτορος λέγει υἱὸν, Φερεκύδης δὲ Ι᾿νάχου. Idem tamen alibi Agenoris filium… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • JASUS — Argivorum Rex VII. Triopam patrem excepit, Paus. cui suffragatur Schol. ad illud Homeri Ι῎ασον Α῎ργος Α᾿χαιοὶ. neque regnavit tantum, sed etiam utbi nomen suum reliquit. Ceterum Agenor frater, cum multo equitatu invasit Argos, Idem Schol. ad Il.… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.